Weeshuizen in Sri Lanka

 
Mede door de al ongeveer 20 jaar durende burgeroorlog zijn er heel wat weeskinderen in Sri Lanka. Weeskinderen omdat ze hun ouders of één van beide ouders verloren hebben, of weeskinderen omdat hun ouders door de armoede niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, de zogenoemde economische weeskinderen.

 
 
Er zijn dan ook vele weeshuizen in het land, voor zover ons bekend altijd aan één van de in het land voorkomende religies verbonden. De grootste groep van weeshuizen zijn de Boeddhistische jongens- of meisjes weeshuizen. De tweede daarop volgende groep zijn de rooms katholieke jongens- of meisjes weeshuizen. De derde daarop volgende groep zijn de moslim jongens- of meisjes weeshuizen. Deze laatste groep wordt volop gesteund uit Saudi Arabië. De beide eerder genoemde groepen van weeshuizen worden gesteund door de staat en de rooms katholieke kerk en vele donateurs.
 
 
Protestants christelijke, of evangelische weeshuizen zijn er maar weinig. En de evangelische kerken zijn klein en hebben veelal moeite om zelf het hoofd boven water te houden.

Wij hebben in het verleden een boeddhistisch weeshuis gesteund, maar de overheid wilde liever geen buitenlandse inmenging. Gesprekken bij een aantal moskeeën wezen uit dat ze geen hulp behoefden, daar er al voldoende hulp kwam.

 
 
Sinds 2001 steunen we een rooms katholiek meisjes weeshuis, waar op ons verzoek ook boeddhistische meisjes worden opgevangen. Over dit weeshuis hieronder meer.

Thans hebben we het plan opgevat om in of dichtbij Kandy een weeshuis te starten, in samenwerking met en onder leiding van een evangelische kerk aldaar, waar ik al een aantal jaren mee samenwerk. Er moet een plaats gezocht worden, er moet voor goede leiding gezocht worden, en uiteraard moet vanuit Holland financiële steun gegeven worden. Wij hopen op hulp uit Nederland te mogen rekenen.

 

 

 

Weeshuis voor Meisjes: "Children of Joy", in Mabole.

 

 

In de zomer van 2000 ontmoette onze voorzitter in Galle Zuster Mallika, die met haar schoolklas een dagtochtje maakte. Toevallig kwamen ze uit hetzelfde dorp, waar onze voorzitter toen verblijf hield. Het gesprek kwam op een weeshuis, dat ze zo graag wilde starten.

 

Een jaar later gaf een jong echtpaar uit Den Haag het totale bedrag dat ze aan huwelijksgiften hadden ontvangen aan onze voorzitter om daarmee iets in Sri Lanka te doen.

 


Om kort te gaan, dat echtpaar kon een jaar later naar Sri Lanka afreizen om daar het met hun geld gestarte weeshuis te openen, nu geleid door Zuster Ann met enkele medewerksters.

We begonnen met 8 meisjes, nu wonen er 21 meisjes, tussen de 6 en 18 jaar. De geschiedenissen van de meisjes liegen er niet om. Sommige meisjes zijn op straat, in de hoofdstad of elders gevonden. Anderen zijn gered uit de handen van (stief)ouders en de laatste drie meisjes zijn achtergebleven Tsunami-slachtoffers.


 

 





Behalve het oudste meisje gaan alle meisjes naar school. Twee maal per jaar bezoekt onze voorzitter hun huis en constateert telkens weer hoe gelukkig de meisjes in deze omgeving zijn.

 

 

 

 

 

 
Daar onze stichting een neutrale stichting is, hebben we met de leiding afgesproken dat ook niet-rooms katholieke meisjes worden opgenomen. En daar houden de zusters zich ook aan. Zo zijn er enkel Boeddhistische meisjes, die door de leiding eenmaal per week naar de Boeddhistische tempel gebracht worden.

Wij zoeken nog naar mensen, die een meisje in dat weeshuis financieel willen steunen. U kunt zich hiervoor opgeven met het aanmeldingsformulier.