Geschiedenis en Cultuur van Sri Lanka.

 
"Wanneer men van het eiland Angaman ongeveer duizend mijlen in zuidwestelijke richting zeilt, komt men bij het eiland Zeilan. Dit is naar grootte en ook in ander opzicht het beste eiland van de wereld. De koning die over het eiland regeert, is aan geen andere koning schatplichtig. De bewoners zijn afgodendienaars, ze gaan slechts in een smalle lendendoek gekleed. Er groeit geen koren op het eiland, slechts rijst en kokos waaruit olie wordt gewonnen.
De schoonste edelstenen van de wereld worden op dit eiland gevonden: robijnen, saffieren, topazen, amethysten en andere kostbare stenen.
De bewoners zijn ongeschikt voor de oorlog, wanneer soldaten nodig zijn, moeten deze uit de Saraceense buurlanden worden aangeworven ..."
 

 

 

 


Zo beschreef de Venetiaanse wereldreiziger Marco Polo in 1295 het eiland Ceylon, dat hij op zijn verre reizen in het Verre Oosten had leren kennen.

Ceylon heeft vele namen gehad: Tambapanni, Taprobane, Serendib (zo noemden Arabieren het en zo heet het tijdschrift wat men bij een vlucht met Lanka Airlines kan lezen en mag meenemen), Zeilan, Seyllan, Ceilao, Ceylon, Sri Lanka. Deze laatste naam, die reeds 25 eeuwen oud is, is thans weer de officiële naam van dit mooie eiland.

 Dutch Canal


 

Portugezen landden in de 16e eeuw op Ceylon, een gedeelte van het eiland werd veroverd, er werd een kolonie gevestigd en men noemde de hoofdstad naar Columbus en tot op vandaag heet deze stad Colombo.

De Hollanders hebben in de 17e eeuw het eiland op de Portugezen veroverd en werd het als welkom tussenstation op de Oost Indië-route gebruikt.

 

 Toen aan het begin van de 19e eeuw ons land een paar jaar een provincie van Frankrijk was, onder Napoleon, hebben de Engelsen het eiland veroverd. Zij waren immers in oorlog met Frankrijk. De Engelsen hebben het eiland tot 1948 in hun macht gehad.

In 1948 werd het eiland onafhankelijk en enkele jaren later van de naam: "De socialistische republiek Sri Lanka".

Sri Lanka telt een kleine 20 miljoen inwoners en wordt voornamelijk door Singhalezen en Tamils bewoond. De rest van de bevolking bestaat uit minderheidsgroepen, zoals de Moren, Arabieren, Burghers, Euraziaten en Maleiërs. Er zijn nog enkele van de originele inwoners, de Veddah's.


(Wordt vervolgd)