De Stichting VRIENDEN VAN SRI LANKA is een particulier initiatief en opgericht in 1988. Tijdens een studiebezoek aan Sri Lanka raakte de oprichter nauw betrokken bij het land en zijn inwoners en hij werd geraakt door de nood waarin vele kinderen in tehuizen en gezinnen moesten zien te overleven.

De Stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen en gezinnen in Sri Lanka, onafhankelijk van geloof of etnische achtergrond, financieel te ondersteunen.

ADOPTIEPLAN

Door financiële adoptie van een kind verbeteren wij de kansen van het gehele gezin.FONDSEN

Wij geven financiële steun aan jongeren die bijlessen moeten volgen of na hun middelbare schoolopleiding een rijbewijs willen halen, een computercursus willen volgen of aan een universiteit willen gaan studeren.
(Het Studiefonds)

Voor eenmalige – niet structurele – hulp is er een apart fonds, waaruit in noodsituaties of in speciale gevallen hulp geboden kan worden.
(het Van Leeuwenfonds)


PROJECTHULP

Met behulp van sponsoring hebben wij als speciale projecten een meisjesweeshuis en een computerschool opgericht, terwijl plannen bestaan om een weeshuis op te richten voor straatkinderen in Kandy.
In een dorp aan de Westkust, Kandana, hebben wij met behulp van andere organisaties een dorpshuis gebouwd, waar in nu ook onze computerschool gevestigd is


FOUNDATION FRIENDS OF SRI LANKA

In onze Sri Lankaanse dochterorganisatie “Foundation Friends of Sri Lanka” hebben naast onze oprichter/voorzitter Aad Tulling leden van verschillende achtergrond en religie zitting. Zij adviseren ons bij de keuze van de te helpen kinderen, gezinnen en studenten.

Tweemaal per jaar reist onze voorzitter naar Sri Lanka. Hij pleegt overleg, controleert de omstandigheden en draagt het geld over.
Lees hier het laatste Reisverslag.

De Sri Lankaanse contactpersonen en de Sri Lankaanse projectmanager houden ons bestuur voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de personen en projecten die wij steunen.

Wij kunnen dit werk slechts doen dankzij de financiële bijdragen van donateurs en sponsors.
Overweegt u eens een kind, een gezin, een student of een project te steunen.
Voor een kind vragen wij een maandelijkse bijdrage van minimaal € 20,-.
Voor het salaris van onze projectmanager vragen wij een maandelijkse bijdrage van minimaal € 10,-. Hiervoor kunt u ook een eenmalige of jaarlijkse gift geven.
Voor de diverse fondsen kunt u zelf het bedrag bepalen wat u geven wilt.
Voor kosten als ‘Kamer van Koophandel’, porti, vervoerskosten in Sri Lanka naar de verschillende adressen van kinderen en projecten, e.d. zijn wij aangewezen van vrijwillige bijdragen van onze donateurs.
(Alle door bestuursleden gemaakte kosten worden door hen zelf betaald, er blijft dus niets aan ‘de strijkstok’ hangen!).
Desgewenst ontvangt u van ons een ontvangstbewijs, getekend door de ontvanger in Sri Lanka.

(Alle door bestuursleden gemaakte kosten worden door hen zelf betaald.)
Voor de diverse fondsen kunt u zelf het bedrag
bepalen wat u wilt geven.
Desgewenst krijgt u van ons een ontvangstbewijs, getekend door de ontvanger in Sri Lanka.

Als u en het kind of het gezin dat willen, brengen wij u met hen in verbinding en kunt u zelf contact met hen onderhouden.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

N.B.: Betalingen aan de Stichting Vrienden van Sri Lanka zijn fiscaal aftrekbaar.

STICHTING VRIENDEN VAN SRI LANKA
Postbus 93105
2509 AC 's-Gravenhage

Heeft u nog vragen, mail dan naar

  info@vriendenvansrilanka.nl

Bankrekening nummer NL58 INGB 0000 5992.12
t.n.v. Stichting Vrienden van Sri Lanka te ’s-Gravenhage;
K.v.K. nr. 155323 te 's-Gravenhage