Dorpshuis in Kandana.


In 2001 wordt in een gesprek tussen de toenmalige dorpspriester van Kandana en onze voorzitter de wens geboren om met financiële hulp van de stichting een multifunctioneel dorpshuis te bouwen, waarin tevens de door ons reeds eerder opgerichte computerschool kan worden ondergebracht. Dit idee werd ondergebracht bij het reeds eerder opgerichte Holland Kandana Welfare Committee.

   

Binnen onze stichting waren onvoldoende mogelijkheden een zo groot project te realiseren. Daarom werd ondersteuning gevraagd aan de stichting ZOM (Zevenaar Ontmoet Medemensen). Deze stichting heeft diverse andere grote projecten uitgevoerd met ondersteuning van sposoren. De ZOM heeft de voorbereidingen zoals projectaanvragen, de werving van sponsoren en de begeleiding van hat project voor haar rekening genomen.

Leerlingen en personeel van het Liemers College-locatie Zonegge in Zevenaar hebben in het schooljaar 2003/2004 actie gevoerd. De leerlingen werden via lesbrieven en een power-point-presentatie uitgebreid over het project geïnformeerd. In de school werd een doorlopende tentoonstelling over Sri Lanka ingericht.
Fondsenwervingsacties werden georganiseerd, zoals een grote loterij, een schaatsdag en een sportmanifestatie. Dit alles werd in de plaatselijke en regionale pers herhaaldelijk onder de aandacht van het Zevenaarse publiek gebracht.


 

 


Dankzij de grote inzet van leerlingen en personeel van het Liemers College is er een bedrag van ruim € 16.200,- bij elkaar gebracht.

Het project is mede tot stand gekomen met de financiële bijdragen van de Wilde Ganzen, de ICCO, de NCDO en van twee van onze bestuursleden.

In Kandana (tussen de hoofdstad Colombo en de toeristen/vissersplaats Negombo) wonen ongeveer 25.000 mensen.
Er zijn 6.000 schoolgaande kinderen. Veel mensen leven onder de armoedegrens en hebben geen werk.

Ter verbetering van de levensomstandigheden van de meest hulpbehoevenden in de plaatselijke samenleving is een multifunctioneel dorpshuis van grote betekenis voor het organiseren van activiteiten, waarbij opvoeding en opleiding een belangrijke plaats innemen.