Bestuur:

voorzitter:

De heer G.H. Krispijn
Postbus 93105
2509 AC ’s-Gravenhage
Tel.: 070 – 360 42 94
e-mail: info@vriendenvansrilanka.nl


Penningmeester:

De heer Roy Fernando

Secretaris:

Mevrouw Nelleke Tuinema

Lid/webmaster:

De heer Albert-Frans Tulling